Willim, E. (2000) „Analiza zestawień z przymiotnikiem w minimalistycznym modelu gramatyki generatywnej”, Polonica, 20, s. 37–70. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/409 (Udostępniono: 23 czerwiec 2024).