Wojdak, P. (2000) „Z pogranicza odmienności i nieodmienności. Pojęcie niezmorfologizowanej kategorii fleksyjnej i leksemu synkretycznego”, Polonica, 20, s. 233–252. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/411 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).