Witkoś, J. (2000) „Program Minimalistyczny: podstawowe założenia i przykłady derywacji zdań w języku polskim”, Polonica, 20, s. 5–22. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/414 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).