Fedorowicz, A. (2000) „Składniowy opis spójnika współrzędnego z punktu widzenia gramatyki generatywno-transformacyjnej na przykładzie spójnika i”, Polonica, 20, s. 187–202. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/416 (Udostępniono: 23 czerwiec 2024).