Czamara, A. (1997) „Wartościujący akt illokucyjny”, Polonica, 18, s. 169–174. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/445 (Udostępniono: 14 czerwiec 2024).