Jachimczak, V. (1997) „B. Magierowa, A Kroh, Prywatny leksykon współczesnej polszczyzny (zeszyt zerowy)”, Polonica, 18, s. 237–239. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/452 (Udostępniono: 25 lipiec 2024).