Bera, M. (1997) „Jednostki z wyrażeniami cholera i diabeł. Próba analizy semantycznej”, Polonica, 18, s. 125–140. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/454 (Udostępniono: 20 maj 2024).