Weyssenhoff-Brożkowa, K. (1997) „Frazeologia staropolska w szacie łacińskiej”, Polonica, 18, s. 175–182. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/455 (Udostępniono: 14 czerwiec 2024).