Przepiórkowski, A. (1997) „Transmisja wymagań składniowych”, Polonica, 18, s. 29–50. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/457 (Udostępniono: 20 maj 2024).