Gliwa, R. (2019) „Fluencja słowna w zakresie wybranych kategorii nazw własnych i pospolitych w przebiegu otępienia w chorobie Alzheimera”, Polonica, 39(1), s. 45–70. doi: 10.17651/POLON.39.3.