Szumińska, B. (1997) „Relacje semantyczne między ledwie a omal nie”, Polonica, 18, s. 141–146. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/464 (Udostępniono: 25 czerwiec 2024).