Węgiel, M. (1995) „Maciej Grochowski, Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych”, Polonica, 17, s. 214–217. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/474 (Udostępniono: 25 lipiec 2024).