Galasińska, A. (1989) „Pole leksykalno-znaczeniowe OBCY na podstawie powieści Edwarda Redlińskiego Konopielka. Analiza etnolingwistyczna”, Polonica, 14, s. 121–141. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/541 (Udostępniono: 23 czerwiec 2024).