Grochowski, M. (2019) „Kategorie gramatyczne w dorobku Romana Laskowskiego”, Polonica, 39(1), s. 71–84. doi: 10.17651/POLON.39.4.