Bobrowski, I. (1986) „R. Tokarski, Struktura pola znaczeniowego (studium językoznawcze)”, Polonica, 12, s. 245–250. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/567 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).