Przepiórkowski, A. (2019) „Status gramatyczny predykatywnych SZKODA , WSTYD , ŻAL raz jeszcze”, Polonica, 39(1), s. 85–110. doi: 10.17651/POLON.39.5.