Wróbel, H. (1986) „O strukturze formalnej polskich zdań i jej interpretacji gramatycznej”, Polonica, 12, s. 75–84. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/570 (Udostępniono: 25 czerwiec 2024).