Bańko, M. (1986) „Примeна на принципите на новата полска лескриптивна граматика во изучуването на македонскиот язик”, Polonica, 12, s. 264–269. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/573 (Udostępniono: 17 czerwiec 2024).