Skarżyński, M. (1986) „Słowotwórcze gniazda odliczebnikowe”, Polonica, 12, s. 157–171. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/580 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).