Mazur, J. (1986) „Funkcje strony biernej w tekście mówionym i pisanym (na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego)”, Polonica, 12, s. 229–243. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/581 (Udostępniono: 25 czerwiec 2024).