Kleszczowa, K. (1986) „Konstrukcje opisujące cechy osobowości”, Polonica, 12, s. 9–20. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/583 (Udostępniono: 20 maj 2024).