Duszak, A. (1986) „Niektóre uwarunkowania semantyczne szyku wyrazów w zdaniu polskim”, Polonica, 12, s. 59–74. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/584 (Udostępniono: 14 czerwiec 2024).