Kallas, K. (1986) „Syntaktyczna charakterystyka wielofunkcyjnego jak”, Polonica, 12, s. 127–143. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/585 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).