Labocha, J. (1986) „Sposoby wyrażania żądania we współczesnej polszczyźnie mówionej. Część II”, Polonica, 12, s. 203–217. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/586 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).