Bogusławski, A. (1984) „Polskie nieidentyfikacyjne wyrażenia osobowo-referencjalne”, Polonica, 10, s. 49–70. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/607 (Udostępniono: 29 wrzesień 2023).