Waszakowa, K. (1983) „Słowotwórstwo rzeczowników z formantami paradygmatycznymi we współczesnym języku polskim”, Polonica, 9, s. 5–28. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/646 (Udostępniono: 24 styczeń 2022).