Topolińska, Z. (1983) „Z zagadnień semantycznej i syntaktycznej interpretacji przysłówków”, Polonica, 9, s. 163–168. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/648 (Udostępniono: 24 styczeń 2022).