Pilch, K. (2019) „Wyrażenia przysłówkowe określające relacje przestrzenne w gwarze spiskiej (na podstawie danych z Korpusu Spiskiego)”, Polonica, 39(1), s. 193-203. doi: 10.17651/POLON.39.10.