Czachor, M. (2019) „Dystrybucja polskich imiesłowów: styl funkcjonalny i długość zdania”, Polonica, 39(1), s. 219–242. doi: 10.17651/POLON.39.12.