Raszewska-Żurek, B. (2014) „Sprośność - uwagi o nazwie antywartości doby staro- i średniopolskiej”, Polonica, 34, s. 211–224. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/691 (Udostępniono: 6maj2021).