Jarosz, B. (2021) „Socjolekt jako przedmiot badań. Studium przypadku [Recenzja książki Tomasza Łukasza Nowaka, «Język ukrycia. Zapisany socjolekt gejów», Kraków: Universitas, 2020, 273 s.]”, Polonica, 41(1). doi: 10.17651/POLON.41.9.