Bodziony, Z. (2021) „Kontrastywne ujęcie stopnia internacjonalizacji inwentarzy podręczników do nauczania języków polskiego i węgierskiego jako obcych”, Polonica, 41(1). doi: 10.17651/POLON.41.1.