Kraśnicka, I. (2021) „Gdzie jest metafora? Sposoby reprezentowania gestów metaforycznych w dialogu”, Polonica, 41(1). doi: 10.17651/POLON.41.2.