Waniakowa, J. (2021) „Ekwiwalencja a zjawisko false friends w słowiańskich nazwach roślin ”, Polonica, 41(1). doi: 10.17651/POLON.41.3.