Bronikowska, R. (2021) „Niedokończona «werbizacja» – rozwój predykatywnych konstrukcji z przymiotnikiem w rodzaju żeńskim w XVII i XVIII w. w świetle danych korpusowych”, Polonica, 41(1). doi: 10.17651/POLON.41.7.