Maryn-Stachurska, D. (2021) „«Czy to <em>stosowne</em>?» O cechach składniowych i semantycznych jednostek <em>stosowny</em> i <em>stosownie</em> ”, Polonica, 41(1). doi: 10.17651/POLON.41.6.