Trawiński, B. (2021) „Podnoszenie negacji a tryb czasownika. Analiza korpusowa czasowników sądzić i wierzyć”, Polonica, 41(1). doi: 10.17651/POLON.41.8.