Zbróg, P. (2022) „Szeregi wieloczłonowe w funkcji podmiotu w staropolszczyźnie”, Polonica, 42(1). doi: 10.17651/POLON.42.2.