Saniewska, D. (2022) „Arka Noego – o różnorodności semantyczno-strukturalnej nazw zakładów leczniczych dla zwierząt (na materiale Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej)”, Polonica, 42(1). doi: 10.17651/POLON.42.3.