Wrześniewska-Pietrzak, M. i Ruta-Korytowska, K. (2022) „Nazwy i logotypy stowarzyszeń i innych organizacji działających na rzecz g/Głuchych”, Polonica, 42(1). doi: 10.17651/POLON.42.4.