Jocz, M., Ruda, M. i Wanot, B. (2022) „Konstrukcje bezosobowe z podmiotem arbitralnym i generycznym w gramatyce kaszubskiej i śląskiej na tle gramatyki polskiej”, Polonica, 42(1). doi: 10.17651/POLON.42.6.