Mazalová, L. i Rzepiela, M. (2022) „Czy określeń <em>Bohemus</em> i <em>haereticus</em> używano synonimicznie?”, Polonica, 42(1). doi: 10.17651/POLON.42.8.