Fokin, S. (2022) „Wydobywanie form gramatycznych analitycznych jako nowe wyzwania korpusowe (na materiale form trybu przypuszczającego w języku polskim i ukraińskim)”, Polonica, 42(1). doi: 10.17651/POLON.42.9.