Czachor, M. W. (2023) „Różnorodność znaczeniowa konstrukcji z imiesłowem przysłówkowym współczesnym: wieloznaczność a treść propozycjonalna zdania”, Polonica, 43(1), s. 5–31. doi: 10.17651/POLON.43.1.