Jelonek, T. (2023) „Nazewnictwo funkcjonujące na językowo-kulturowych pograniczach miast i wsi w dobie globalizacji”, Polonica, 43(1), s. 63–75. doi: 10.17651/POLON.43.4.