Wiemer, B., Socka, A. i Wrzesień-Kwiatkowska, J. (2023) „Relacje między znaczeniami modalnymi i znaczeniami aspektowymi w języku polskim. Odpowiedzi z badania korpusowego”, Polonica, 43(1), s. 77–107. doi: 10.17651/POLON.43.5.