Król, I. (2023) „Wpływ internacjonalizacji na systemy słowotwórcze języka polskiego i arabskiego na przykładzie złożeń z pierwszym członem liczebnikowym”, Polonica, 43(1), s. 129–144. doi: 10.17651/POLON.43.7.