Gębka-Wolak, M. (2023) „Korpusy i narzędzia cyfrowe w lingwistycznych analizach problemów prawnych. Jednostki tekstu prawnego w ustawie «Prawo własności przemysłowej»”, Polonica, 43(1), s. 145–168. doi: 10.17651/POLON.43.8.