Wójcik, A. (2024) „Zanik czeskich imiesłowów przysłówkowych – <em>memento mori</em> dla polszczyzny?”, Polonica, 43(1), s. 193–206. doi: 10.17651/POLON.43.10.