Bijak, U. (2023) „Onomastyka stosowana”, Polonica, 43(1), s. 219–228. doi: 10.17651/POLON.43.13.